menu

Bezpieczne dzieci w sieci

W listopadzie uczniowie z klas I-III wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Świetlic

  1. BEZPIECZNE DZIECI W SIECI” organizowanym przez SP nr 22.

Zespołowe prace konkursowe wykonali: Emilka Tyrakowska i Zuzia Wawrzyniak, Natalka Bogacz i Zuzia Szafińska, Marta Dmitriak i Mikołaj Cieniek, Helena Załucka  i Karolina Barczyk oraz Paulina Sokół.

Internet nie zawsze jest miejscem bezpiecznym dla dziecka. Najczęstsze zagrożenia w sieci to dostęp do treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, cyberprzemoc, zawieranie przez dziecko nieodpowiednich znajomości czy naruszenie prywatności. Dlatego udział w konkursie poprzedzony był pogadanką na temat zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie.