menu

Na przerwie razem

Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki

i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, którego głównym celem jest wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu. Działanie Profilaktyczne „Na przerwie razem” zostało przeprowadzone
i sfinansowane w ramach zadań i środków Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Mieście Zielona Góra.

Pozytywny klimat szkoły znacząco oddziaływuje na przestrzeń szkoły a tym samym na zachowania prospołeczne uczniów i ich dobrostan psychiczny. Jest znaczącym czynnikiem chroniącym ponieważ wpływa i wiąże się z rzadszym występowaniem, mniejszym nasileniem lub późniejszym rozpoczynaniem zachowań ryzykownych dziecii młodzieży takich jak używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, zaburzenia zachowania, wagary, czy ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu szkoły otrzymały:

  • wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne (szkoły podstawowe)
  • naklejki ścienne i schodowe – zawierają hasła, które motywują i wspierają uczniów,
  • kolorowe hamaki z mocowaniami– pozytywnie stymulują uczniów (dla szkół ponadpodstawowych),
  • kolorowe, duże i małe pufy– ułatwiają uczniom interakcje
    z rówieśnikami,
  • kartonowe stojaki z ulotkami- zawierają informacje o miejscach pomocy
    i profilaktycznego wsparcia.