menu

Obiady kl. 4-8 maj 2021

 IVa 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
IVb 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
Va 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIa 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIb 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIc 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIIa 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIIb 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIIc 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIId 4 dni x 5,00 = 20,00 zł
VIIIa 5 dni x 5,00 = 25,00 zł
VIIIb 10 dni x 5,00 = 50,00 zł
VIIIc 10 dni x 5,00 = 50,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 13 maja 2021r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 17 – 31.05.2021r.