menu

Obiady marzec 2021

dla klas I-III

23 dni x 5,00 = 115,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 24 lutego 2021r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 31.03.2021r.