menu

Obiady – marzec 2022

23 dni x 6,00 = 138,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  23 lutego 2022r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 31.03.2022r.
Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić w jednym egzemplarzu i dostarczyć do szkoły.