menu

Obiady październik

KOSZT OBIADÓW  22 x 4,00 = 88,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 26 września 2019

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 31.10.2019r. (bez 14.10.2019r.)