menu

Obiady styczeń 2022

Za pośrednictwem dziennika zostały do Rodziców przekazane informacje dotyczące dopłat do obiadów za m-c styczeń 2022 r. obejmujące obiady w dniach 10-14.01.2022 r. oraz 31.01.2022 r. (6 obiadów).
Brak takiej informacji oznacza, że obiady styczniowe są w pełni przez Państwa opłacone w grudniu 2021 r.