menu

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

(§ 83 ust. 1 Statutu Szkoły)

 

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciel, pracownicy szkoły i rodzice;
 • W bibliotece należy zachowywać się cicho, by nie przeszkadzać innym czytelnikom;
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, poplamienie lub zgubienie książki. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczoną lub zgubioną albo dostarczyć książkę wskazaną przez bibliotekarza. Nie wolno kreślić, robić notatek na marginesach, zaginać kart, nieprawidłowo odwracać kart i używać innych zakładek niż papierowe;
 • Przed zakończeniem każdego roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone w terminie wskazanym przez bibliotekarza;
 • Uczeń może wypożyczyć książki na wakacje po oddaniu wszystkich wypożyczonych wcześniej dokumentów, pod warunkiem, że w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w Szkole;
 • W przypadku zmiany szkoły w trakcie wakacji wypożyczone książki należy oddać do biblioteki lub sekretariatu szkoły;
 • W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu;
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;
 • Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie innemu czytelnikowi;
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki. Nauczyciel bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek;
 • Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca. Można ten termin przedłużyć, o ile prośba o prolongatę nastąpi najpóźniej w dniu wyznaczonym na zwrot książki;
 • Można prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki;
 • Czasopisma i książki, z których korzystało się w bibliotece, odnosi się na ustalone miejsce. Przed wyjściem z biblioteki należy uporządkować swoje stanowisko pracy.