menu

Stop Słodyczom

W listopadzie w klasach I-III przeprowadzono pogadankę na temat szkodliwości jedzenie zbyt dużych ilości słodyczy. Uczniowie obejrzeli również prezentację STOP SŁODYCZOM!