menu

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Świetlik

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK  2020

Nagroda główna – Wojciech Goiński kl. III a

Nagroda – Marta Jurczak kl. VIII c

Wyróżnienia:

  • Ksawery Juda kl. III a
  • Michalina Skierska III b
  • Wojciech Skierski III b
  • Filip Szpura kl. III b
  • Bartosz Kozioł IV a

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, podsumowanie konkursu (dyplomy i nagrody) czekają na czas powrotu do szkoły.

Zachęcam do uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu.

Organizacja Konkursu „Świetlik” 2021 

 

  • XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” odbędzie się

9 marca 2021 r. 

  • Zapisy do XIV edycji konkursu od 5 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
  • Opłata wnoszona od każdego Uczestnika zgłoszonego do udziału w XIV edycji Konkursu wynosi 10 zł do 15 lutego ( z dopiskiem Świetlik)  na konto

Rada Rodziców  SP15     62 10205402 0000 0302 0372 9902

 

  • Test 9 marca odbędzie się stacjonarnie dla wszystkich klas, które będą w tym czasie uczęszczać do szkół.

Dla klas, które wrócą do nauki stacjonarnej później, zostanie wyznaczony kolejny termin. Dokładna data zostanie ogłoszona 2 tygodnie przed testem.

Jeżeli 8 klasy nie wrócą do nauki stacjonarnej aż do momentu egzaminów, uczniowie będą mieli możliwość napisania Konkursu 27 maja 2021 r.