menu

Zawartość plecaka

W świetlicy szkolnej regularnie kontrolujemy zawartość plecaków uczniowskich. Rozmawiamy

o tym, co powinno się w nich znaleźć, a co powinno zostać w domu lub co powinno znaleźć się w szafce szkolnej.